pe03.mysch.gr


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Λογισμικό


To Cabri ανήκει στη κατηγορία του λογισμικού που προσφέρεται κυρίως για διερευνητική μάθηση και πειραματισμό σε ένα μεγάλο μέρος των Μαθηματικών, των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου. Επιτρέπει στον χρήστη, με εργαλεία τα βασικά γεωμετρικά σχήματα της Ευκλείδειας Γεωμετρίας (σημείο, κύκλο, ευθ. τμήμα, ημιευθεία και ευθεία), τις στοιχειώδεις κατασκευές και τους βασικούς μετασχηματισμούς (μεταφορά, στροφή κτλ), να κατασκευάζει οποιοδήποτε γεωμετρικό σχήμα, και να το επεξεργάζεται μετρώντας τα βασικά μεγέθη του (μήκη πλευρών και της περιμέτρου του, το εμβαδόν του και μέτρα των γωνιών του). Ο δυναμικός τρόπος επεξεργασίας του σχήματος καθώς και επεξεργασία των αριθμητικών αποτελεσμάτων μέσω calculator που υπάρχει ενσωματωμένος στο πρόγραμμα, επιτρέπει στον χρήστη να πειραματίζεται με απλό τρόπο και να οικοδομεί την γνώση. Η χρήση συντεταγμένων και άλλων στοιχείων της Αναλυτικής Γεωμετρίας (εξισώσεις κτλ) διευρύνει ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες επεξεργασίας των γεωμετρικών σχημάτων. Τέλος η δυνατότητα κατασκευής animations κάνει το πρόγραμμα ένα ιδανικό εργαλείο για τη διδασκαλία γεωμετρικών εννοιών.
Το πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί στο κύριο διδακτικό έργο και την καθημερινή πραγματικότητα του σχολείου και ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών. Συμπληρώνει τη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία. Προκαλεί και διατηρεί το ενδιαφέρον των μαθητών. Ενισχύει τη διερευνητική και ενεργητική μάθηση. Αξιοποιεί την προσομοίωση φαινομένων. Προσφέρει την δυνατότητα για πολλαπλή αναπαράσταση της γνώσης. Είναι απλό και φιλικό στη χρήση του από εκπαιδευτικούς και μαθητές που δεν έχουν ιδιαίτερη ειδίκευση σε υπολογιστές.
Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: Ναι


Οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί είναι μια περιοχή των μαθηματικών πολύ πλούσια σε εσωτερικές έννοιες, όπως η έννοια του διανύσματος, της συνάρτησης και του πίνακα. Κεντρικός άξονας του εκπαιδευτικού πακέτου είναι η προσέγγιση των γεωμετρικών μετασχηματισμών μέσα από την αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας και προγραμματισμού.
Ως εκ τούτου, το έργο μας αναφέρεται σε έννοιες και σχέσεις που συνδέονται με μια σειρά από θέματα των μαθηματικών του Λυκείου, τα οποία εμφανίζονται διασκορπισμένα σε διάφορες ενότητες των Μαθηματικών ή της Φυσικής και στις τρεις τάξεις. Με άλλα λόγια δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο μάθημα ή ενότητα μαθήματος στο Λύκειο που να διαπραγματεύεται το σχετικό θέμα. Συνεπώς η ανάπτυξη που επιλέξαμε έχει τρεις άξονες: α) Να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές της Γ’ Λυκείου να συνθέσουν και να οργανώσουν τις υπάρχουσες γνώσεις και τις εμπειρίες τους που αφορούν τους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς στο πλαίσιο των τριών μαθημάτων, Μαθηματικά, Φυσική και Πληροφορική (ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον) της Γ’ τάξης, β) Να τους δώσει τη δυνατότητα να προσεγγίσουν έννοιες και σχέσεις των Μαθηματικών που διδάσκονται στη Γ’ τάξη (συναρτήσεις, μιγαδικοί αριθμοί) μέσα από μια διαδικασία γραμμικών και μη μετασχηματισμών και γ) Να τους παρέχει τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους κόσμους των μαθηματικών που δημιουργούνται με εργαλεία τους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς. Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: Ναι


Ελεύθερο λογισμικό για την εκμάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών. Μπορεί να δημιουργήσει δυναμικά κινούμενα γραφικά, λογιστικά φύλλα κ.α είναι μια ελεύθερη εφαρμογή μαθηματικών για όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, που ενσωματώνει Γεωμετρία, Άλγεβρα, πίνακες , γραφήματα και Λογισμό, σε ένα πακέτο , εύκολο ως προς την χρήση. Έχει λάβει αρκετά διεθνή βραβεία εκπαιδευτικού λογισμικού ,στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε βήμα-βήμα γεωμετρικές κατασκευές ή γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων και να τις διαχειρίζεστε δυναμικά.
Αφού δημιουργήσετε ένα αντικείμενο, μπορείτε να εκτελέσετε μετακίνηση, περιστροφή, αυξομείωση, ανάκλαση και απόκρυψη του αντικειμένου. Όποιες αλλαγές κι αν κάνετε, το GeoGebra διατηρεί τις μαθηματικές σχέσεις μεταξύ αυτού και των άλλων αντικειμένων με τα οποία συσχετίζεται.

Το εκπαιδευτικό λογισμικό IQ+ περιέχει έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι αυστηρά προσαρμοσμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου. Με την εικονογράφηση και την κίνηση των εικόνων και των κειμένων κεντρίζεται το ενδιαφέρον του μαθητή και ενισχύεται η ενεργητική προσέγγισή του στη γνώση. Με τις Προσομοιώσεις, (simulation, application, applets) ο μαθητής θα μπορεί να διερευνά και να πειραματίζεται πάνω στο γνωστικό αντικείμενο. Ο τρόπος αυτός διδασκαλίας και μετάδοσης της γνώσης, κάνει τις δραστηριότητες διερεύνησης και πειραματισμού αποδοτικές, τόσο για τον μαθητή όσο και για τον εκπαιδευτικό. Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: Ναι

Το λογισμικό Modellus, το οποίο σχεδιάστηκε από μία ομάδα επιστημόνων με την καθοδήγηση του καθηγητή Vitor Duarte Teodoro από το Πανεπιστήμιο Lisbon της Πορτογαλίας, είναι ένα ισχυρό εργαλείο, ιδιαίτερα χρήσιμο για τη διδασκαλία των θετικών επιστημών. Kυρίως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημείας, των Οικονομικών και δευτερευόντως της Βιολογίας.
Ανήκει στην κατηγορία του ανοικτού τύπου περιβάλλοντος-εργαλείο για modeling, πειραματισμό και simulation, απαραίτητο για την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων και την επεξεργασία τους μέσα από γραφικές παραστάσεις , πίνακες και animations.


Παρότι η διαδικασία της μάθησης στη μαθηματική εκπαίδευση συνήθως ακολουθεί την αντίστροφη σειρά, πολλοί ερευνητές ισχυρίζονται ότι μπορεί να προηγηθεί η χρησιμοποίηση των ιδεών, των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών μέσα σε περιβάλλοντα πραγματικών καταστάσεων και φαινομένων, για να αναδυθούν οι μαθηματικές δομές που υπάρχουν ενσωματωμένες σε αυτά.
Η βασική ιδέα ολόκληρου του έργου και η διδακτική του ατζέντα, αξιοποιεί την τέχνη ως διδακτικό εργαλείο και ως μέσο για την κινητοποίηση των μαθητών προς την κατεύθυνση της διερεύνησης μαθηματικών μοντέλων που συνδέονται με πραγματικές καταστάσεις και συνοψίζεται στην ακολουθία: παρατήρηση – αναπαραγωγή – δημιουργία. Συγκεκριμένα, η παρατήρηση αφορά στην αρχική προσέγγιση διακοσμητικών μοτίβων (Δημοτικό), έργων τέχνης που σχετίζονται με την προοπτική (Γυμνάσιο) και φαινομένων που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες της οπτικής μας αντίληψης (Λύκειο). Η αναπαραγωγή θα βασιστεί στις δυνατότητες του υπολογιστή και συγκεκριμένα σε επιλεγμένα εκπαιδευτικά λογισμικά, όπως είναι ο Χελωνόκοσμος και το The Geometer’s Sketchpad. Οι μαθητές θα μελετήσουν τα μαθηματικά που είναι ενταγμένα στις κατασκευές τις οποίες καλούνται να υλοποιήσουν. Η δημιουργία θα επιτρέψει στους μαθητές να εκφράσουν τις ιδέες τους και να τις υλοποιήσουν με βάση τα μαθηματικά εργαλεία που έχουν δημιουργήσει.

Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: Ναι

Το «The Geometer's Sketchpad» είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη διδασκαλία της Γεωμετρίας, της Άλγεβρας και της Τριγωνομετρίας. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του στηρίχθηκαν σε πολύχρονες έρευνες στην περιοχή της διδακτικής των μαθηματικών. Είναι ένα διεθνώς δοκιμασμένο εργαλείο μάθησης για το οποίο υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία και τεκμηρίωση.
Το «The Geometer's Sketchpad» είναι ιδανικό για την οργάνωση δραστηριοτήτων διερευνητικής μάθησης στο σχολικό εργαστήριο και στο σπίτι. Αξιοποιεί τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τάσεις για διερευνητική προσέγγιση στη σχεδίαση του λογισμικού (με πολλαπλές αναπαραστάσεις, άμεσο χειρισμό κ.τ.λ.). Με τις δυνατότητες που διαθέτει βοηθά στην κατανόηση με ολοκληρωμένο τρόπο εννοιών και διαδικασιών μέσα από την επίλυση προβλημάτων και τον πειραματισμό.
Το «The Geometer's Sketchpad» είναι ένα «ανοικτό» περιβάλλον διερευνητικής μάθησης. Οι δυνατότητές του είναι τόσο ευρείες που αν και αρχικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες της γυμνασιακής εκπαίδευσης σήμερα συνιστάται από την Πέμπτη τάξη του Δημοτικού μέχρι τις τελευταίες τάξεις του Λυκείου. Οι δυνατότητες αυτές το μετέτρεψαν σε ένα εκπαιδευτικό εργαλείο με απεριόριστο αριθμό εφαρμογών. Αν και σχεδιάστηκε αρχικά για Γεωμετρία, σήμερα οι μαθητές μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να εξερευνήσουν την Άλγεβρα, την Τριγωνομετρία, την Τέχνη, την Επιστήμη και πολλά άλλα.
Τί μπορείτε να κάνετε με το sketchpad;
1) Να κατασκευάσετε και να μετρήσετε με ακρίβεια γεωμετρικά σχήματα. Να δημιουργήσετε γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων και μαθηματικά μοντέλα.
2) Να κατανοήσετε μαθηματικές σχέσεις. Να δείτε μια κατασκευή να κινείται.
3) Να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες κειμένου για να γράψετε σημειώσεις και να προετοιμάσετε μαθηματικές παρουσιάσεις.
4) Έχοντας το sketchpad μπορείτε να διερευνήσετε τα μαθηματικά σε όποιο βάθος θέλετε.
Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:Ναι


Κεντρικός άξονας του πακέτου είναι η έννοια του πειραματισμού στα μαθητικά: μέσα από διαφορετικούς τρόπους πειραματισμού (γνωστικές συγκρούσεις, επαλήθευση σχέσεων σε αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα, πειραματισμός σε γνωστικές περιοχές, πειραματισμός σε περιβάλλοντα που έχουμε αποκρύψει ένα μέρος του μαθηματικού μοντέλου), οι μαθητές μαθαίνουν να ερευνούν, να αιτιολογούν, να εκτιμούν την ισχύ πιθανών λύσεων, να επιχειρηματολογούν υπέρ της λύσης που προτείνουν καθώς και να εκφράζονται στη μαθηματική γλώσσα.
Το εκπαιδευτικό πακέτο εστιάζει σε ένα τρόπο πειραματισμού: μέσα από μικρόκοσμους (δραστηριότητες ή αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα), στόχος είναι οι μαθητές να ανακαλύψουν μέσω της αλληλεπίδρασης με τα περιβάλλοντα αυτά, τα σκοπίμως «κρυμμένα» μαθηματικά μοντέλα.
Ως προς τη θεματολογία, το πακέτο εστιάζει στη γνωστική περιοχή του διαφορικού λογισμού, περιλαμβάνοντας δραστηριότητες όπου οι μαθητές/ριες μπορούν να πειραματιστούν διερευνητικά και συνθετικά, ώστε να εξοικειωθούν με την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως: αναγνώριση γραφικών παραστάσεων συναρτήσεων, κατασκευή γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης όπου γνωρίζουν τις συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται, προσδιορισμό παραμέτρων μιας συνάρτησης ώστε να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δημιουργία γραφικής παράστασης παραγώγου μιας συνάρτησης, προβλήματα μεγιστοποίησης, ελαχιστοποίησης και ρυθμού μεταβολής. Όλα τα αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα δημιουργήθηκαν με το εκπαιδευτικό λογισμικό Geometer’s Sketchpad. Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:ΝαιΑρχική | Ανακοινώσεις του YΠ.Π.Ε.Θ | Το νέο σύστημα των πανελλαδικων εξετάσεων για το 2016 | Ύλη Πανελλεδικών Εξετάσεων | Θέματα Πανελλαδικών | Βιβλία Μαθηματικών | Ωρολόγια προγράμματα 2015 - 2016 | Ύλη - Οδηγίες Διδασκαλίας | Κλάδοι και Ειδικότητες στη Δ.Ε. | Αναθέσεις μαθημάτων | Λογισμικό | Online Υπολογισμός Παραγώγου | Online Υπολογισμός Ολοκληρώματος | Online Επίλυση Διαφορικής Εξίσωσης | Σύνταξη εξίσωσης στο Word | Έντυπα: Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση ... | Επιστήμη ... σε VIDEO | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού